Kruisbessen 'Proef'tuin


Warning: include(../menu-nl.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/sites/web/proeftuineu/www/Fr/INF/fr-proeftuin.php on line 31

Warning: include(): Failed opening '../menu-nl.php' for inclusion (include_path='.') in /data/sites/web/proeftuineu/www/Fr/INF/fr-proeftuin.php on line 31

 

 

Je bent nu op de site van de 'Kruisbessen 'Proef'tuin' terechtgekomen. Welkom.
Deze website was oorspronkelijk specifiek gericht naar kruisbessen maar geleidelijk werden ook andere nauw verwante soorten en kruisingen mee opgenomen om uiteindelijk uit te groeien naar een website voor alle eetbare winterharde bessen aangevuld met een aantal bijzondere fruitsoorten..

We willen de door ons verzamelde informatie delen met andere enthousiaste kwekers of liefhebbers van kruisbessen.
Natuurlijk appreciëren we ook allerlei opmerkingen, aanvullingen en kritiek op deze website of de verstrekte informatie, ook aanvullingen zijn natuurlijk welkom...

We trachten deze website regelmatig aan te passen, dus kom eens opnieuw langs.We beseffen terdege dat deze website nog verre van af is en we rekenen op u om bepaalde deelaspecten verder te vervolledigen bijvoorbeeld door uw suggesties en vragen verder te verwerken. In de toekomst plannen we om nog meer afbeeldingen toe te voegen, misschien ook enkele leuke gimmicks, maar op dit ogenblik concentreren we ons nog volledig op de "echte" informatie....

We appreciëren het steeds dat lezers ons bijkomende informatie toespelen. Indien gewenst vermelden we u graag als bron voor deze informatie (ere wie ere toekomt). Wanneer je gebruik wil maken van informatie of figuren op onze website dan kan dit mits respecteren van de copyright (zie daar).

Op de kruisbessen Proeftuin geloven we sterk in het ecologische natuurvriendelijke tuinieren. Om die reden hebben we grotendeels rassen en soorten weerhouden die voor de 'thuis'tuinier makkelijk in de eigen tuin zijn te telen.
We kijken ook steeds uit naar uw persoonlijke ervaringen, immers hieruit kunnen anderen weer leren....

Je kan ons natuurlijk in het Nederlands contacteren, maar ook Engels; Frans, Duits of Spaans zijn mogelijke communicatietalen. We beloven je zeker te zullen antwoorden, op korte termijn... Gelieve ons wel te excuseren mocht het enkele dagen duren, maar het gebeurt nu eenmaal dat de post enkele dagen onaangeroerd blijft wanneer we intensief bezig zijn met 'buiten'werkzaamheden.

De Kruisbessen 'Proef'tuin is een kleinschalige kwekerij, waar we, naast de evaluatie van rassen, zelf ook aan veredeling doen en er een kleinschalig kwekerijtje op nahouden. Ook hebben we een 'proef'tuin waar bezoekers de rassen die we kweken kunnen bekijken, en op bepaalde tijdstippen ook effectief van de bessen kunnen 'proeven', dit om hen te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rassen voor hun eigen tuin. De tuin staat open voor bezoekers telkens het tweede weekeinde van juli, of op afspraak (zie open tuin). De Kruisbessen 'Proef'tuin is gelokalizeerd in Zomergem (België) (klik contact voor verdere informatie).

Wil je ons bezoeken, dat kan tijdens het plantseizoen vanaf midden november tot eind maart) elke zaterdagochtend, of op een ander moment, na afspraak.
Wil je jet mooie meetjesland eens bezoeken, dan kan je hier verdere info vinden: Gemeente Zomergem, Toerisme info Meetjesland. Onze regio leent zich uitermate om te Fietsen in het Meetjesland. Het gebied is erg vlak, vele rustige landelijke wegen, en nog veel open ruimte...