Tuinontwerp

Menu Kruisbessen Proeftuin Website
Vanuit onze jarenlange ervaring met het helpen van onze klanten met aanplant en optimaal benutten van de voorziene ruimte in hun tuin om struiken met eetbare bessen in te plannen, hebben we een aantal ruimere ontwerpen gemaakt alsook een aantal bijscholingen gevolgd om de benodigde professionele servive te kunnen bieden aan onze klanten.

Omdat deze dienst in het verleden erg onbekend was bij onze klanten zijn we nu bezig met het heraanleggen van een deel van de eigen tuin, waarbij het principe van low-impact garden en eetbare bessen centraal staan bij het totale ontwerp.

 

Low-impact garden / lage impact tuin

In tijden van klimaatverandering en opwarming van de aarde is het belangrijk dat we naar alternatieve methodes groeien voor het onderhoud en aanleg van ondermeer de tuin.

Belangrijke uitgangspunten zijn het 'organisch tuinieren', meestal foutief 'ecologisch' tuinieren genoemd, het kiezen van planten die aan ons klimaat aangepast zijn, alsook een onderhoudsschema dat minimale ingrepen vereist. Dit vereist meestal een doorgevoerd onderzoek van de bestaande situatie (bodemtype, vochtigheidsgraad, orieëntatie, schaduw,...) en een behoorlijk gedegen plantenkennis, iets waar onze botanische vorming en ervaring met organisch tuinieren een belangrijke troef vormen.

Ook gebruik van 'duurzame' materialen en technieken zijn hierbij belangrijk, waarbij liefst met streekgerelateerde producten wordt gewerkt om een zo laag mogelijk CO2 balans te bekomen. Let wel we spreken hier van duurzame tuinen en niet direct van een natuurlijke tuin, iets waar we u ook graag mee behulpzaam zijn.

Recyclage van materialen via composteren, bodembedekking zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen alsook het hergebruik van water (via infiltratie en opslag). Eventueel voorzien we een "regentuin"

Indien nog relevant voor de omgeving, trachten we de tuin als een onderdeel van het omgevende landschap te integreren, zonder voorbij te gaan aan de wensen van de opdrachtgever natuurlijk.

 

Regentuin:

Is het concept waar we een deel van de tuin zodanig inrichten dat bij (hevige) regenval het water wordt opgevangen in een tijdelijk bekken waar het water in de bodem kan infiltreren. Dit gedeelte wordt specifiek aangeplant zodat het een natuurlijke integratie met de rest van de tuin vormt. indien dit systeem niet mogelijk is, wordt gekeken hoe we het water op een zo natuurlijke manier kunnen afvoeren naar het oppervlaktewater, via cretaie van tidjelijk afstroomgeulen die bij droog weer bijvoorbeeld als tuinpad dienstig zijn, of als lineaire beplantingselementen in de tuin of als een verhard, doorlatend pad.. Als dit niet mogelijk is, wordt eventueel een doorlatende laag gecreëerd langs waar het teveel aan water kan worden afgevoerd zodat de tuin niet in een moeras wordt herschapen en het water toch maximaal ter plekke wordt gehouden voor de plantengroei tijdens drogere periodes. Natuurlijk zijn er ook combinaties mogelijk met waterelementen.

Vaak wordt een echte tuin vergeleken met een wadi, maar het principe is erg verschillend. Waterverzamelbekkens, het basisconcept van de regentuin, treft men veel aan in de natuur waar het water niet kan worden afgevoerd via een waterloop kan worden afgevoerd en waar het water via infiltratie en verdamping moet verdwijnen. Een wadi daarentegen is in feite een droge bedding van een rivier, waar bij een regenbui tijdelijk water stroomt, en nadien her en der plassen achterblijven die verdampen/infiltreren.

In de tuinen gaan we soms wel een combinatie uitvoeren van beide principes, afhankelijk van de wensen van de klant of mogelijkheden in de tuin.

 

Bij interesse in een duurzaam globaal tuinconcept of voor specifieke bessentuin ontwerpen kan u ons steeds contacteren en vanaf medio 2012 ook de werkzaamheden in de eigen tuin bewonderen als voorbeeld. 

bezoek deze pagina kortelings terug wanneer we deze concepten hier verder zullen illustreren.