FAQ (veel gestelde vragen)

Menu Kruisbessen Proeftuin Website


FAQ - Vaak gestelde vragen

Bedoeling van deze pagina is om regelmatig terugkomende vragen hier te beantwoorden vanuit onze ervaring/kennisdatabank.

 1. Plantafstanden?
  Deze kan je HIER vinden


 2. Lexicon ?
  Zoek je informatie over de gebruikte afkortingen zoals C5, DT...., dan kan je HIER wellicht een verklaring vinden...


 3. Bessen in pot ?
  Weinig ruimte of je hebt geen geschikte tuinsituatie, weet dan dat bessen vlot in potten kunnen worden gekweekt. Lees HIER er meer over (potkeuze, grondsoort, verzorging...)

 4. Bessen beschermen tegen vogels ?
  Hoe graag we ook vogels zien in de tuin, en ze best gunnen dat ze enkele besjes snoepen vinden vele mensen het toch vervelend dat ze alle besjes opeten. Hoe kan men dit voorkomen?
 5. besproeien ?
  Vooral druiven zijn vaak gevoelig voor aantastingen, ook rassen die vaak als 'resistent' te boek staan zoals Glorie van Bodskoop en Muiscat Bleu, om er maar enkele te noemen, kunnen soms aangetast geraken. Zeker wanneer de klimaatomstandigheden minder gunstig zijn of wanneer ze een niet optimale groeiplaats staan.
  Er zijn natuurlijk rassen die helemaal geen aantastingen krijgen, ook niet op minder gunstige standplaatsen maar als je planten aangetatst geraken dan kan je analoog aan wat in de bioteelt kan, volgende prodicten gebruiken: Tegen valse meeldauw (Peronospora) kan een product op basis van koper (bvb Bordolese pap) worden ingezet. Tegen meeldauw (Oidium) kan een zwavelpreparaat (vb. spuitzwavel) helpen.


 6. Zuurtegraad / pH ? - bodem
  De pH is een maat voor de zuurtegraad van de bodem. Ze hangt af van de concentratie aan protonen (H3O+- ionen) aanwezig in de bodemoplossing. Met andere woorden hoe meer protonen er in een bodem aanwezig zijn, hoe zuurder de bodem, en hoe minder protonen hoe basischer de bodem. In theorie kan een meting van de pH variŽren van 0 tot 14 op een logaritmische schaal: een pH van 7 wordt als neutraal beschouwd. Een meting lager dan deze waarde geeft aan dat de bodem ďzuurĒ is, een hogere meting toont een ďbasischeĒ bodem aan. Voor de meeste bodems van bij ons is de pH waarde gelegen tussen de waarden 5 en 8,5. De pH van de bodem heeft invloed op drie belangrijke eigenschappen van de bodem: de ionenbeschikbaarheid ( of anders gezegd de voor levende organismen beschikbaarheuid van nutriŽnten maar ook van toxische elementen), de biologische activiteit en de stabiliteit van de bodemstructuur. pH meting? Laboratoria in BelgiŽ bepalen bijna steeds de pH-KCl. In Frankrijk daarentegen, alsook veel zelftestunits bepalen de ph-water. Deze laatste bekomt men door deel bodem op 5 delen water te mengen en na filtratie van het water op dit water de pH te bepalen. De pH-KCl wordt bepaald door pH-meting van een bodemmonster dat in dezelfde verhouding wordt opgelost in 1 mol/l kaliumchloride (KCl). Het kaliumchloride verdringt de aanwezige ionen van het bodemcomplex zodat deze vrijkomen in de bodemoplossing. De pH-KCl geeft in feite de "potentiele zuurtegraad" van een bodem weer. De hoeveelheid protonen die door het bodemcomplex vrijgesteld worden. De pH-KCl zal dus altijd lager zijn dan de pH-water Afhankelijk van de gebruikte methodiek zullen de streefwaarden ook verschillen. Volgens het bodemtype spreekt men van zeer zuur tot zeer basisch bij de volgende waarden:
  OMSCHRIJVING ZAND ZANDLEEM LEEM KLEI
  Zeer zuur < 4,0 < 4,5 < 5,0 < 5,5
  zuur 4,0 - 4,5 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,5 - 6,5
  tamelijk zuur 4,6 - 5,1 5,6 - 6,1 6,1 - 6,6 6,5 - 7,1
  streefwaarde 5,2 - 5,6 6,2 -6,6 6,7 - 7,3 7,2 - 7,7
  tamelijk basisch 5,7 - 6,2 6,7 - 6,9 7,4 - 7,7 7,8 - 7,9
  basisch 6,3 - 6,8 7,0 - 7,4 7,8 - 8,0 8,0 - 8,1
  zeer basisch > 6,8 > 7,4 > 8,0 > 8,1

  Zelf kijken we het meest naar de kationenomwisselingscapaciteit of CEC (Cation Exchange Capacity). Dit is de capaciteit van de bodem om positief geladen ionen uit te wisselen met de bodemoplossing. Kleimineralen en organische stof hebben een negatief geladen oppervlak dat positief geladen ionen (als Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ en Al3+) aantrekt. Een bodem met een hoge CEC kan meer kationen aantrekken en heeft zo een potentieel hogere vruchtbaarheid dan een bodem met een lage CEC. In zandgronden wordt de CEC vrijwel volledig bepaald door de aanwezige organische stof. Daarnaast kan men ook nog de basenverzadiging of BS (Base Saturation) van een grond bepalen. Hiermee wordt het percentage kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) van de kationenomwisselingscapaciteit aangegeven. De CEC en BS worden slechts gedeeltelijk gestuurd door de pH, maar zijn complexer om uit te voeren, maar ze geven een veel gedetailleerder beeld van de mogelijkheden voor uw planten dan de pH.


 7. Zuurtegraad - compost

 8. Compost is bijna steeds eeen basisch product en dus minder geschikt voor gebruik bij bijvoorbeeld blauwe bessen. Ook in de siertuin moet je opletten met compostgebruik als je eerder zuurtolerante planten hebt staan zoals rhododendron en heide.
  Zelfgemaakte compost heeft een pH die vaak tussen 6,8 en 7,6 schommelt (afhankelijk van het uitrgangsmateriaal). Dit komt neer op ruwweg bijna 40 kg kalk op 1000 kg compost. (gemiddeld weegt 1 m≥ compost zowat 700 Kg).
  Gekochte compost (van grote compostwervcen) eeft vaak een nog hogere pH en kan makkelijk een pH van 8 halen.
  Was de bessen in een zeef onder koud water en laat ze terug drogen.

 9. Gojibessen/druiven drogen

 10. Selecteer de bessen en verwijder eventueel beschadigde bessen, steeltjes en bladeren...
  Was de bessen in een zeef onder koud water en laat ze terug drogen.
  Om drogen te versnellen: Dit proces maakt dat de huid hier en daar barst, wat maakt dat het droogporces veel sneller verloopt.

  Gojibessen moeten niet behandeld worden (zout, zuur) om verkleuring te voorkomen omdat ze zo rijk zijn aan vitamine C wat ze beschermt tegen het bruin worden. Ze kleuren wel wat donkerder rood tijdens het drogen.

 11. ?


 12. ?