Wie zijn we?

Menu Kruisbessen Proeftuin Website

Zoals reeds elders werd vermeld evalueren wij verschillende variëteiten van vooral kruisbessen. Dit is geen grootschalig project zoals bij enkele overheidsinstituten of grootschalige bedrijven het geval is. In tegenstelling tot deze instituten gaan wij echter uit van een volledige 'organische' aanpak en zijn we volledig gericht op de 'particuliere' tuinier. Het doel is dus vooral om teeltmethodes en rassen te zoeken die zowel op kleinschalige, als ruimer verband kunnen gebruikt worden zonder intensieve verzorging. Wij trachten dus zowel informatie te verschaffen voor de vergeetachtige tuinier, die plosteling ontdekt dat hij de rijpe kruisbessen moet plukken, als de meer intensieve organische teler die tracht een euro te verdienen aan de teelt van kleinfruit...

De 'Proef'tuin is een vrijwillig initiatief, met als centrale persoon Marc Geens. De 'proef'tuin is (deels) geintegreerd in zijn 'cottage' tuin. Hij brengt hoofdzakelijk ook de plantkundige kennis in en ondersteunt het 'kennis'centrum. Met hem werken er enkele andere geïnteresserden samen die behulpzaam zijn met verzamelen van oude literatuur, informatie uitwisselen of een handje toesteken in de collectietuin...

De oorsprong van de 'Proef'tuin gaat terug tot de dag dat Marc ontdekte dat de kruisbessen die hij reeds kweekte sinds zijn prille kinderjaren (hij had reeds een eigen tuintje toen hij 5 jaar was) opeens waren aangetast door 'Amerikaanse meeldauw'. Toevallig kon hij een 'resistent' ras kopen (midden 1980), en enkele jaren later ontdekte hij op vakantie in Duitsland een ander resistent ras in een tuincentrum. Dit was dan de start voor zijn zoektocht naar bijkomende literatuur en rassen.
Daar al snel bleek dat veel literatuur eigenlijk gewoon het herschrijven was van oudere literatuur, minder betrouwbare (commerciële) bronnen of gewoon vertaald uit andere talen, werd de behoefte al snel gevoeld om zelf over 'neutrale' en 'betrouwbare' informatie te beschikken voor het 'Belgische' klimaat..

Met de hulp van enkele andere kruisbessen enthousiastelingen, kon al snel een mooie basiscolectie worden opgebouwd. Gelukkig wist hij in de beginperiode niet dat het verzamelen van bijkomende rassen een vrij moeizaam proces is... en dat het een verhaal is zonder einde...om een verzameling op te bouwen van makkelijk te verzorgen kruisbessen. Ook het verspreiden van de verzamelde informatie naar de buitenwereld vergt heel wat tijd. Zo werd de 'Proef'tuin geleidelijk een feit. Immers naast het experimentele-wetenschappelijke aspect werd eind van de jaren 90 de tuindeur opengezet voor bezoekers die zich dan zelf kunnen vergewissen van wat er zoal beschikbaar is aan bessenrassen, bessensoorten, vormen, kleuren en smaken...
Zo gaan de deuren nu jaarlijks open (tweede weekend van juli) voor mensen die nieuwsgierig zijn wat er achter de 'Proef'tuin schuil gaat, die zelf bessen in de ruime zin willen aanplanten, of die problemen hebben met de bessen in de eigen tuin, of die eens enkele uren willen ronddwalen tussen de bessen en door de ecologische tuin....
Ook buiten de open tuindagen maakt Marc graag wat tijd vrij om de collectie te laten bewonderen en een woordje uitleg te verstrekken, mits vooraf even een afspraak werd gemaakt.

Gewoon ter informatie, de 'Proef'tuin is gesitueerd tussen Brugge en Gent, in het enige Vlaamse dorp waar het steeds zomer is (Zomergem)

Doelstellingen van de 'Proef'tuin zijn:

 1. het verzamelen van 'echte' veldgegevens van de beschikbare kruisbessenrassen gebaseerd op de 'organische' teeltmethode (voor meer info over de organisch-ecologische teeltmethode zie de website van Velt, waar de volgende link u naar toe brengt: Velt)
 2. het verzamelen van gegevens betreffende bloeitijdstip, ziektes en plagen, oogsttijdstip, besgrootte, besgewicht, smaak...
 3. (opnieuw) promotie maken voor kruisbessen
 4. de mogelijkheden van kruisbessen uittesten
 5. opvolgen van recente ontwikkelingen
 6. lezingen en presentaties geven over kruisbessen en kleinfruit
 7. schrijven van publicaties
 8. delen van de verzamelde informatie (o.a. tonen en laten proeven van bessen)
 9. verdelen van minder gekende rassen (enkel van deze rassen die niet beschikbaar zijn of niet beschermd door een patent)
 10. het aanhouden van een 'levende' collectie (genenbank)
 11. verzamelen van allerlei informatie en gegevens aangaande kruisbessen
 12. opvolgen en verzamelen van botanische Ribes soorten
 13. maken van eigen 'kruisingen' om tot 'goede' kruisbessen te komen
 14. samenwerken met andere gelijkgestemde instellingen in het buitenland
 15. promotie van 'natuurvriendelijk' tuinieren