Kruisbessen 'Proef'tuin?

Menu Kruisbessen Proeftuin Website


Je bent nu op de site van de 'Kruisbessen 'Proef'tuin' terechtgekomen. Welkom!
Deze website was oorspronkelijk specifiek gericht naar kruisbessen maar geleidelijk werden ook andere nauw verwante soorten en kruisingen mee opgenomen om uiteindelijk uit te groeien naar een website voor alle eetbare winterharde bessen aangevuld met een ruim aanbod aan bijzondere fruitsoorten die men ook bij ons kan telen.

We willen de door ons verzamelde informatie delen met andere enthousiaste kwekers of liefhebbers van (klein)fruit.
Natuurlijk appreciëren we ook allerlei opmerkingen, aanvullingen en kritiek op deze website of de verstrekte informatie, ook aanvullingen zijn natuurlijk welkom...

We trachten deze website regelmatig aan te passen, dus kom eens opnieuw langs. We beseffen terdege dat deze website nog verre van af is en we rekenen op u om bepaalde deelaspecten verder te vervolledigen bijvoorbeeld door uw suggesties en vragen verder te verwerken. In de toekomst plannen we om nog meer afbeeldingen toe te voegen, misschien ook enkele leuke gimmicks, maar op dit ogenblik concentreren we ons nog volledig op de "echte" informatie....

We appreciëren het steeds dat lezers ons bijkomende informatie toespelen. Indien gewenst vermelden we u graag als bron voor deze informatie (ere wie ere toekomt). Wanneer je gebruik wil maken van informatie of figuren op onze website dan kan dit mits respecteren van de copyright (zie daar).

De Kruisbessen 'Proef'tuin is een kleinschalig project, waar we, naast de evaluatie van rassen, zelf ook aan veredeling doen en er een kleinschalig kwekerijtje op nahouden. Ook hebben we een 'proef'tuin waar bezoekers de rassen die we kweken kunnen bekijken, en op bepaalde tijdstippen ook effectief van de bessen kunnen 'proeven', dit om hen te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rassen voor hun eigen tuin. De tuin staat open voor bezoekers telkens het tweede weekeinde van juli, of op afspraak (zie open tuin). De Kruisbessen 'Proef'tuin is gelokaliseerd in Zomergem (België). De Kruisbessen 'Proef'tuin wil vooral een informatiebron zijn voor de privétuinier en kleinschalige eco-projecten. In tegenstelling tot de door de overheid gesponsorde 'Proefcentra' gaat het hier om een privé initiatief waar we trachten enerzijds de profesisonele markt op te volgen om daarna de voor de particulier interessante informatie en rassen te selecteren. Deze selectie gebeurt op basis van 'praktijk'ervaring in de 'Proef'tuin en in vergelijking met bestaande referentierassen die al meerdere jaren hun waarde in diverse privétuinen hebben bewezen.

Criteria voor deze selectie zijn:
        bestand zijn tegen ziektes zodat er niet moet behandeld worden met fungiciden.
        lekker smakende vruchten
        bij voorkeur jaarlijks een oogst opleveren.
        winterhardheid is hierbij natuurlijk een basisgegeven

Op de Kruisbessen Proeftuin geloven we sterk in het ecologische én natuurvriendelijke tuinieren. Om die reden hebben we grotendeels rassen en soorten weerhouden die voor de 'thuis'tuinier makkelijk in de eigen tuin zijn te telen.
We kijken ook steeds uit naar "uw" ervaringen, immers hieruit kunnen anderen weer leren....

Je kan ons natuurlijk in het Nederlands contacteren, maar ook Engels; Frans, Duits of Spaans zijn mogelijke communicatietalen. We beloven je zeker te zullen antwoorden, en bij voorkeur op korte termijn... Gelieve ons wel te excuseren mocht het enkele dagen duren, maar het gebeurt nu eenmaal dat de post enkele dagen onaangeroerd blijft wanneer we intensief bezig zijn met 'buiten'werkzaamheden.

Wil je ons bezoeken, dat kan tijdens het plantseizoen vanaf midden november tot eind maart) elke zaterdagochtend, of op elk ander moment tijdesn het jaar, na afspraak.
Wil je het mooie meetjesland eens bezoeken, dan kan je hier verdere info vinden: Gemeente Zomergem , Toerisme Meetjesland. Onze regio leent zich uitermate om te Fietsen in het Meetjesland. Het gebied is erg vlak, vele rustige landelijke wegen, en nog veel open ruimte... met prachtige natuur (zie bvb. Regionaal Landschap Meetjesland of Natuurpunt & Partner Meetjesland). Ook het Leen met zijn prachtig arboretum is een bezoek waard.