Welkom

Menu Kruisbessen Proeftuin WebsiteJe bent nu op de site van de 'Kruisbessen 'Proef'tuin' terechtgekomen. Welkom.
Deze website was oorspronkelijk specifiek gericht naar kruisbessen, maar doordat er steeds meer vragen kwamen naar andere bessen en minder gekende fruitsoorten hebben we deze geleidelijk uitrgebreid naar een 'BESSEN'-site zijn naar nauw verwante soorten en kruisingen.

We willen de door ons verzamelde informatie delen met andere enthousiaste kwekers of liefhebbers van kruisbessen.
Natuurlijk appreciëren we ook allerlei opmerkingen, aanvullingen en kritiek op deze website of de verstrekte informatie, ook aanvullingen zijn natuurlijk welkom...

We trachten deze website regelmatig aan te passen en uit te breiden, dus kom eens opnieuw langs.
We beseffen terdege dat deze website nog verre van af is en we rekenen op u om bepaalde deelaspecten verder te vervolledigen bijvoorbeeld door uw suggesties en vragen verder te verwerken. In de toekomst plannen we om nog meer afbeeldingen toe te voegen, misschien ook enkele leuke gimmicks, maar op dit ogenblik concentreren we ons nog volledig op de "echte" informatie....

We appreciëren het steeds dat lezers ons bijkomende informatie toespelen. Indien gewenst vermelden we u graag als bron voor deze informatie (ere wie ere toekomt). Wanneer je gebruik wil maken van informatie of figuren op onze website dan kan dit, mits je onze copyright respecteerd (zie daar).

Op de kruisbessen Proeftuin geloven we sterk in tuinieren met respect voor de natuur. Ons streven is om geen hulpproducten te moeten inzetten om een gezond gewas te bekomen. Vanuit een doorgedreven rasselectie lukt dit vrij aardig, en wat is er (h)eerlijker dan een vrucht die je uit je eigen tuin haalt en waarvan je met zekerheid weet dat die niet behandeld is met hulpstoffen...
Bij het selectiewerk gaan we steeds uit van de natuurlijke sterkte van de planten en we willen ook steeds eerst alles zelf evalueren wat de kwaliteiten van een ras zijn, voordat we er positieve of minder positieve dingen kunnen over zeggen.

Omdat andere tuiniers ge´nteresserd werden in onze slectiemethode en geschikte rassen zijn we geleidelijk gestart om deze te commercialiseren.
Je kan ons natuurlijk in het Nederlands contacteren, maar ook Engels; Frans, Duits of Spaans zijn mogelijke communicatietalen. We beloven je zeker te zullen antwoorden. Gelieve ons wel te excuseren mocht het enkele dagen duren, maar het gebeurt nu eenmaal dat de post enkele dagen onaangeroerd blijft wanneer we intensief bezig zijn met 'buiten'werkzaamheden.

De Kruisbessen 'Proef'tuin is een kleinschalige kwekerij, waar we, naast de evaluatie van rassen, zelf ook aan veredeling doen. Ook hebben we een 'proef'tuin waar bezoekers de rassen die we kweken en testen kunnen bekijken. er staan meer dan 500 verschillende rassen en soorten aan bessen en bijzondere vruchtdragende bomen. Op bepaalde tijdstippen kunnen de bessen ook effectief worden 'geproefd', dit om de bezoekers te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rassen (lees smaakvoorkeur) voor hun eigen tuin. Wij vullen graag in of ze geschikt zijn voor je eigen tuin naar standplaats toe. De tuin staat open voor bezoekers telkens het tweede weekeinde van juli, of op afspraak (zie open tuin). De Kruisbessen 'Proef'tuin is gelokalizeerd in Zomergem (België) (klik hier voor een wegbeschrijving en plannetje).

Wil je ons bezoeken, dat kan tijdens het plantseizoen vanaf midden november tot eind maart) elke zaterdagochtend, of op een ander moment, na afspraak.


Wil je het mooie meetjesland eens bezoeken, dan kan je hier verdere info vinden: Gemeente Zomergem, Toerisme info Meetjesland. Onze regio leent zich uitermate om te Fietsen in het Meetjesland. Het gebied is erg vlak, vele rustige landelijke wegen, en nog veel open ruimte... Tevens telt het meetjesland nog meerdere boeiende natuurgebieden, zie hiervoor NatuurpuntMeetjesland

Hopelijk tot binnekort... en veel leesplezier...